Dyddiadur

Digwyddiadau yn y gorffenol

2014

Mai 17eg - Gŵyl Caer - Wnaethon ni ennill!!

Cliciwch yma i fynd i'r llunia

Medi 10fed - Eglwys St Tanwgs Harlech

Medi 14fed - Eglwys St Madryns, Trawsfynydd

Hydref 27ain - 30fed Taith i Iwerddon efo Côr Meibion Ardudwy

Tachwedd  13eg 19:30 - Cymdeithas Nasareth Penrhyndeudraeth

Rhagfyr 12fed - Parti Nadolig!


Rhagfyr 17th - Cyngerdd carolau,Ysgol Ardudwy

2013

Ionawr 18ed (Gwener) - LLanegryn

Mawrth 6ed (Mercher) - Merched y Wawr Nantcol (Gwyl Dewi)

Gorffennaf 5ed-7ed - Nottingham

Gorffenaf 27ain - Theatr Harlech

Rhagfyr - Dyffryn Ardudwy - Cyngerdd Carolau Nadolig efo'r Côr Meibion Ardudwy

2012

Medi - Parti Penblwydd (Dyffryn Ardudwy), Merched y Wawr (Penrhyndeudraeth), Plas Tan y Bwlch

Hydref - Talsarnau

Tachwedd 29ain - Dolgellau - Noson Siopa hwyr

Rhagfyr 1af - Theatr Harlech

Rhagfyr 14eg - Cinio Nadolig, Golff Harlech

Rhagfyr 19eg (Mercher) - Noson Nadolig y Cyngor Cymuned, Harlech