Ar nos Sul, 4 Medi, ar y rhaglen Dechrau Canu, Dechrau Canmol ar S4C, roedd ieuenctid lleol o fro Eisteddfod 2012 sef Bro Morgannwg yn canu Ffosfelen yn swynol dros ben. Os hoffech chi weld hwn, ewch i 'Clic S4C', yna cliciwch 'Dal i Fyny', yna cliciwch 'Dechrau Canu, Dechrau Canmol' ac oddeutu 17 munud i'r rhaglen mae'r darn sy'n cynnwys Parti ieuenctid Heol y March.

Link